Smart Amino

SMARTAMİNO

ENZİMATİK HİDROLİZ YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN SMARTAMİNO, SERBEST L-ALFA AMİNO ASİT, KISA ZİNCİRLİ PEPTİTLER, NÜKLEOTİTLER, SUDA ÇÖZÜNÜR KARBONHİDRATLAR, OLİGOSAKKARİTLER, DOĞAL GELİŞİM DÜZENLEYİCİLER, MİNERAL VE VİTAMİNLER BAKIMINDAN ZENGİN BİR İÇERİĞE SAHİPTİR.
SMARTAMİNO ,POLYLACTİC AKILLI POLİMERİZE TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLMİŞTİR, BİTKİ TARAFINDAN KOLAY VE HIZLI
ASİMİLE OLUR VE YÜKSEK EFEKTİFLİKTEDİR.

Garanti Edilen İçerik

Toplam Organik Madde %30
Organik Karbon (C)        %7

Organik Azot (N)          %2

Serbest Aminoasit       %8
pH Araligi                     3-5